Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1319

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.


Tekst aktu: pdf D20001319L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20001319.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20001319Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2000-12-31
Data wydania: 2000-12-15
Data wejścia w życie: 2001-04-01
Data obowiązywania: 2001-04-01
Data uchylenia: 2007-04-21
Uwagi: art. 41 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP