Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.


Tekst aktu: pdf D20010025L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010025.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010025Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-01-23
Data wydania: 2000-12-15
Data wejścia w życie: 2001-04-01
Data obowiązywania: 2001-04-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP