Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.


Tekst aktu: pdf D20010027L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010027.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010027Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-01-23
Data wydania: 2000-12-15
Data wejścia w życie: 2001-04-24
Data obowiązywania: 2001-04-24
Uwagi: Przepisy art. 27a ust. 1 pkt 1 lit g), ust. 3 pkt 3 lit. a) oraz ust. 6 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 30 (Dz. U 2000 r. Nr 14 poz. 176), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej dokonanych od dnia 1 stycznia 2001 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające