Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.


Tekst aktu: pdf D20010042L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010042.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010042Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-01-24
Data wydania: 2000-12-15
Data wejścia w życie: 2002-01-25
Data obowiązywania: 2002-01-25
Uwagi: Art. 61 wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2001 r. ,a art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz art. 59 pkt 3 wchodzą w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Z dniem 10 sierpnia 2014 r. tytułu ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (na podst. Dz. U. z 2014 r. poz. 768)
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP