Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 89

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.


Tekst ogłoszony: pdf D20010089.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-02-14
Data wydania: 2001-01-24
Data wejścia w życie: 2001-03-01
Data obowiązywania: 2001-03-01
Organ wydający: MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP