Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


Tekst aktu: pdf D20010123L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010123.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010123Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2001-02-23
Data wydania: 2001-01-29
Data wygaśnięcia: 2012-04-16
Organ wydający: MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP