Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.


Tekst ogłoszony: pdf D20010455.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2001-05-02
Data wydania: 2001-04-02
Data wejścia w życie: 2001-05-17
Data obowiązywania: 2001-05-17
Data uchylenia: 2014-07-12
Organ wydający: MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP