Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Tekst aktu: pdf D20010499L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010499.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010499Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-05-16
Data wydania: 2001-04-12
Data wejścia w życie: 2001-05-31
Data obowiązywania: 2001-05-31
Data uchylenia: 2011-08-01
Uwagi: Art. 24 ust. 3-5 ustawy, z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą wchodzi w życie 17 lutego 2002 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP