Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.


Tekst aktu: pdf D20010509L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010509.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010509Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-05-21
Data wydania: 2001-04-11
Data wejścia w życie: 2001-08-22
Data obowiązywania: 2001-08-22
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP