Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.


Tekst aktu: pdf D20010627L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010627.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010627Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-06-20
Data wydania: 2001-04-27
Data wejścia w życie: 2001-10-01
Data obowiązywania: 2001-10-01
Uwagi: art. 201-219, 272-321 i 401 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP