Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.


Tekst aktu: pdf D20010628L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010628.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010628Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-06-20
Data wydania: 2001-04-27
Data wejścia w życie: 2001-10-01
Data obowiązywania: 2001-10-01
Data uchylenia: 2013-01-23
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP