Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 634

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.


Tekst aktu: pdf D20010634L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010634.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010634Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-06-22
Data wydania: 2001-05-11
Data wejścia w życie: 2001-09-23
Data obowiązywania: 2001-09-23
Data uchylenia: 2006-10-28
Uwagi: Art. 41 ust. 5 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.. Art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 2, art. 30, art. 36 ust. 6 i art. 48 ust. 1 w zakresie dotyczącym systemu HACCP obowiązują od dnia 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP