Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.


Tekst aktu: pdf D20010638L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010638.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010638Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-06-22
Data wydania: 2001-05-11
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2014-01-01
Uwagi: art. 5 ust. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP