Strona główna  Sejmu RP       
 
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.


Tekst aktu: pdf D20010639L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010639.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010639Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-06-22
Data wydania: 2001-05-11
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Uwagi: Z dniem 12 czerwca 2009 r. nastąpiła zmiana tytułu ustawy( Dz. U. 2009 nr 79, poz. 666 ) „Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej”.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2013 Kancelaria Sejmu RP