Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.


Tekst aktu: pdf D20010733L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010733.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010733Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-07-10
Data wydania: 2001-06-21
Data wejścia w życie: 2001-07-10
Data obowiązywania: 2001-07-10
Uwagi: Art. 18 ust. 4 i art. 32 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające