Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.


Tekst aktu: pdf D20010734L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010734.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010734Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-07-10
Data wydania: 2001-06-21
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Uwagi: Art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Art. 14 wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2001 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające