Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 811

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.


Tekst aktu: pdf D20010811L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010811.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010811Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-07-25
Data wydania: 2001-06-22
Data wejścia w życie: 2001-10-26
Data obowiązywania: 2001-10-26
Uwagi: Art. 9, art. 10, art. 12 i art. 13 weszły w życie z dniem 25 lipca 2001 r. Z dniem 30 marca 2015 r, tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (na podst. Dz. U. z 2015 r., poz. 277)
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP