Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 812

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.


Tekst aktu: pdf D20010812L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010812.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010812Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-07-25
Data wydania: 2001-06-22
Data wejścia w życie: 2001-10-26
Data obowiązywania: 2001-10-26
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP