Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 855

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.


Tekst aktu: pdf D20010855L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010855.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010855Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2001-07-31
Data wydania: 2001-05-31
Data wygaśnięcia: 2015-09-15
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 47-50 i art. 54 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. Nr 20, poz. 104.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP