Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 906

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.


Tekst aktu: pdf D20010906L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010906.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010906Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-08-14
Data wydania: 2001-08-11
Data wejścia w życie: 2001-08-14
Data obowiązywania: 2001-08-14
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP