Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.


Tekst aktu: pdf D20010953L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010953.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010953Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2001-08-22
Data wydania: 2001-08-02
Data wygaśnięcia: 2013-02-27
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 49 i 50 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31 poz. 214).
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP