Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.


Tekst ogłoszony: pdf D20011055.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2001-09-11
Data wydania: 2001-07-30
Data wejścia w życie: 2001-12-12
Data obowiązywania: 2001-12-12
Data uchylenia: 2013-09-05
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP