Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1080

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.


Tekst aktu: pdf D20011080L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011080.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011080Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-09-18
Data wydania: 2001-07-06
Data wejścia w życie: 2001-10-19
Data obowiązywania: 2001-10-19
Data uchylenia: 2015-09-11
Uwagi: zmiany do ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 234), ustawy o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235), ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255) oraz art. 25 pkt 2 niniejszej ustawy wchodzą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia powołania pierwszego składu Komisji.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP