Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1081

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim.


Tekst aktu: pdf D20011081L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011081.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011081Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-09-18
Data wydania: 2001-07-20
Data wejścia w życie: 2002-09-19
Data obowiązywania: 2002-09-19
Data uchylenia: 2011-12-18
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty zmieniające
Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP