Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1190

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.


Tekst aktu: pdf D20011190L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011190.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2001-10-05
Data wydania: 2001-07-27
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Uwagi: Art. 1 pkt 14 w zakresie dotyczącym art. 26a ustawy, wchodzi w życie 20 października 2001 r. Objęte tekstem jednolitym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), z dniem 14 listopada 2005 r. z wyjątkiem art. 5-17, niniejszej ustawy
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP