Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.


Tekst aktu: pdf D20011229L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011229.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011229Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2010-10-11
Data wydania: 2001-07-18
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Uwagi: Art. 2 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: DYR. REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI WODNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP