Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.


Tekst aktu: pdf D20011229L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011229.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011229Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2010-10-11
Data wydania: 2001-07-18
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2018-01-01
Uwagi: Art. 2 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: DYR. REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI WODNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie