Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1300

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach.


Tekst aktu: pdf D20011300L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011300.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011300Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-10-17
Data wydania: 2001-09-18
Data uchylenia: 2015-07-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP