Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1320

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.


Tekst aktu: pdf D20011320L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011320.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011320Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-10-23
Data wydania: 2001-08-23
Data wejścia w życie: 2001-11-23
Data obowiązywania: 2001-11-23
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP