Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1351

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.


Tekst aktu: pdf D20011351L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011351.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011351Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-10-25
Data wydania: 2001-08-24
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Uwagi: przepisy art. 1 pkt 4 i 5 lit. f) i lit. j), art. 4-15, art. 22-23 oraz zmiana do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754) wchodzą w życie z dniem uzyskania przez RP członkostwa w UE
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP