Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


Tekst aktu: pdf D20011371L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011371.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011371Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-10-30
Data wydania: 2001-09-06
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Uwagi: Rozdział 9 wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2001 r., z wyjątkiem art. 50, art. 68-75 i art. 80-82, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2002 r. Art. 42 traci moc z dniem 30 czerwca 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP