Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1382

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Tekst aktu: pdf D20011382L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011382.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011382Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-10-31
Data wydania: 2001-09-06
Data wejścia w życie: 2002-10-01
Data obowiązywania: 2002-10-01
Uwagi: Art. 11 pkt 2 i 3 wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2001 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP