Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1384

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach.


Tekst aktu: pdf D20011384L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011384.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011384Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-10-31
Data wydania: 2001-09-06
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2009-01-01
Uwagi: Art. 17 i 22 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., a art. 11 i 12 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP