Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1396

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.


Tekst ogłoszony: pdf D20011396.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2001-11-07
Data wydania: 2001-10-16
Data wejścia w życie: 2001-11-22
Data obowiązywania: 2001-11-22
Data uchylenia: 2012-07-02
Organ wydający: MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z