Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1444

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.


Tekst aktu: pdf D20011444L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011444.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011444Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2001-11-12
Data wydania: 2001-09-06
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Uwagi: Art. 1 pkt 16 lit. b) wchodzi w życie z dniem 13 maja 2002 r. Art. 1 pkt 54 lit. c) wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. Art. 1 pkt 34 w zakresie art. 72 ust. 1 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z wyjątkiem art. 3-5
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP