Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.


Tekst aktu: pdf D20011450L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011450.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011450Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-11-15
Data wydania: 2001-09-18
Data wejścia w życie: 2002-08-16
Data obowiązywania: 2002-08-16
Data uchylenia: 2016-10-07
Uwagi: Art. 4 pkt 3-6 oraz art. 11 ust. 4 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r. Art. 4 pkt 2 obowiązuje do dnia 1 maja 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP