Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1458

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek.


Tekst ogłoszony: pdf D20011458.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2001-11-16
Data wydania: 2001-10-04
Data wejścia w życie: 2001-12-01
Data obowiązywania: 2001-12-01
Data uchylenia: 2010-04-17
Uwagi: par. 6 i 7 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP