Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.


Tekst ogłoszony: pdf D20011516.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-11-26
Data wydania: 2001-11-08
Data wejścia w życie: 2001-12-11
Data obowiązywania: 2001-12-11
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP