Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1543

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.


Tekst ogłoszony: pdf D20011543.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-11-30
Data wydania: 2001-11-27
Data wejścia w życie: 2001-11-30
Data obowiązywania: 2001-11-30
Data uchylenia: 2015-10-17
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP