Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 217

Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu, sporządzona w Teheranie dnia 2 października 1998 r.


Tekst ogłoszony: pdf D20020217.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-03-15
Data wydania: 99-07-25
Data wejścia w życie: 2001-10-30
Data obowiązywania: 2001-10-30
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP