Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 556

Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych.


Tekst aktu: pdf D20020556L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20020556.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20020556Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2002-05-22
Data wydania: 2002-04-05
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP