Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 76 poz. 694

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości.


Tekst aktu: pdf D20020694L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20020694.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20020694Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-06-17
Data wydania: 2002-03-27
Data uchylenia: 2009-09-02
Uwagi: Tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 84 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591).
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP