Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 861

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Tekst ogłoszony: pdf D20020861.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2002-07-01
Data wydania: 2002-06-25
Data wejścia w życie: 2002-07-09
Data obowiązywania: 2002-07-09
Uwagi: Par. 14 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP