Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych.


Tekst aktu: pdf D20020926L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20020926.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20020926Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2002-07-06
Data wydania: 2002-06-17
Data wygaśnięcia: 2014-09-03
Uwagi: Niniejszy tekst jednolity nie obejmuje art. 55-60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP