Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.


Tekst aktu: pdf D20020984L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20020984.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20020984Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-07-20
Data wydania: 2002-06-20
Data wejścia w życie: 2002-08-04
Data obowiązywania: 2002-08-04
Data uchylenia: 2011-08-01
Uwagi: Przepisy art. 82 pkt 1 i 6 oraz art. 99 wchodzą w życie w dniu 27 października 2002 r. niniejsza ustawa została zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 175, poz. 1457 z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca została ogłoszona
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP