Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 123 poz. 1059

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych.


Tekst aktu: pdf D20021059L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20021059.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021059Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-08-02
Data wydania: 2002-06-20
Data uchylenia: 2009-12-16
Uwagi: Jednolity tekst ustawy nie obejmuje art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145)
Organ wydający: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP