Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1069

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Tekst aktu: pdf D20021069L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20021069.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021069Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2002-08-09
Data wydania: 2002-07-05
Data wejścia w życie: 2003-02-10
Data obowiązywania: 2003-02-10
Uwagi: Art. 13 - 17, art. 21 - 41, art. 43, art. 45 pkt 5 i 6 i art. 46 pkt 4 i 6 wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP