Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.


Tekst aktu: pdf D20021176L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20021176.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021176Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-09-05
Data wydania: 2002-07-27
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Data uchylenia: 2014-12-25
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP