Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.


Tekst ogłoszony: pdf D20021178.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021178Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2002-09-05
Data wydania: 2002-07-27
Data wejścia w życie: 2002-10-01
Data obowiązywania: 2002-10-01
Uwagi: Z dniem 1 maja 2004 r. traci moc art. 10: 1) ust. 2 - w zakresie, w jakim dotyczy art. 10 ust. 1 pkt 2, 2) ust. 3 - w zakresie, w jakim dotyczy art. 10 ust. 1 pkt 4.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP