Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1229

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.


Tekst aktu: pdf D20021229L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20021229.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021229Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-09-12
Data wydania: 2002-07-22
Data uchylenia: 2009-10-15
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 40 ust. 2-4, art. 41 i art. 43 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351)
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP